Welcome!


Cooperator
J. G. Harrar
Oficina de Estudios Especiales
,

Source of accessions
AccessionTaxonomy
CIMMYTMA 1063 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1064 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1065 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1066 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1067 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1068 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1069 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1070 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1071 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1072 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1073 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1074 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1075 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1076 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1077 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1078 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1079 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1080 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1081 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1082 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1083 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1084 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1085 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1086 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1087 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1088 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1089 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1090 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1091 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1092 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1093 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1094 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1095 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1096 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1097 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1098 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1099 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1100 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1101 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1102 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1103 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1104 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1105 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1195 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1196 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1197 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1198 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1199 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1200 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1201 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1202 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1203 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1204 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1205 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1206 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1207 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1208 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1210 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1214 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1215 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1216 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1217 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1218 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1219 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1220 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1221 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1223 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1672 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1802 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1806 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1807 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1808 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1809 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1810 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1811 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1812 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1813 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1815 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1816 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1817 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1818 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1819 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1820 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1822 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1823 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1824 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1825 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1826 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1827 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1828 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1829 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1830 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1831 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1832 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1833 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1834 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1835 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1836 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1838 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1839 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1840 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1841 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1842 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1843 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1844 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1845 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1846 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1848 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1849 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1851 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1852 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1853 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1854 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1855 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1856 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1857 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1858 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1859 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1860 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1861 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1862 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1863 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1864 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1865 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1866 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1889 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 1900 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2496 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2497 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2499 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2500 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2501 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2502 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2503 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2504 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2505 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2506 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2507 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2511 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2512 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2513 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2515 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2517 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2518 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2519 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2520 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2521 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2523 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 2526 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5158 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5159 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5160 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5161 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5162 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5163 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5164 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5165 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5166 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5167 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5168 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5169 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5170 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5171 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5172 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5173 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5174 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5175 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5176 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5177 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5178 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5179 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5180 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5181 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5182 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5183 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5184 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5185 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5186 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5187 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5188 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5189 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5190 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5191 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5192 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5193 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5194 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5195 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5196 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5197 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5198 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5199 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5200 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5201 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5202 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5203 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5204 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5205 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5206 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5207 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5208 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5209 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5210 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5211 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5212 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5213 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5214 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5215 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5216 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5217 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5218 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5219 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5220 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5221 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5222 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5223 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5224 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5225 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5226 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5227 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5228 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5229 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5230 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5231 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5232 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5233 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5234 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5235 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5236 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5237 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5238 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5239 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5240 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5241 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5242 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5243 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5244 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5245 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5246 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5247 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5248 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5249 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5250 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5251 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5252 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5253 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5254 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5255 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5256 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5257 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5258 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5259 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5260 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5261 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5262 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5263 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5264 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5266 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5267 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5268 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5269 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5270 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5271 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5272 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5273 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5274 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5275 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5276 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5277 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5278 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5279 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5280 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5281 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5282 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5283 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5284 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5285 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5286 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5287 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5288 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5289 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5290 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5291 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5292 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5293 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5294 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5295 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5296 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5297 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5298 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5299 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5300 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5301 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5302 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5303 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5304 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5305 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5306 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5307 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5308 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5309 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5310 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5311 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5312 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5313 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5314 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5317 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5318 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5319 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5320 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5321 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5322 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5323 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5324 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5325 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 5326 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6374 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6375 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6376 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6377 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6378 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6379 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6380 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6381 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6382 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6383 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6384 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6385 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6386 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6387 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6388 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6389 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6390 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 6392 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8115 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8116 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8117 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8118 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8119 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8120 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8121 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8122 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8123 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8124 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8125 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8126 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8127 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8128 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8129 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8130 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8131 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8132 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8133 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8134 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8135 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8136 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8137 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8138 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8139 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8140 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8420 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8421 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8422 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8423 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8424 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8425 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8426 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8427 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8428 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8429 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8430 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8431 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 8432 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 9150 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10016 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10017 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10018 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10019 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10020 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10021 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10022 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10023 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10024 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10026 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10028 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10029 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10030 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10031 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10032 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10033 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10035 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10036 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10037 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10038 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10039 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10040 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10041 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10042 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10043 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10044 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10045 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10211 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10641 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10642 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10643 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10644 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10645 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10646 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10647 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10648 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10649 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10650 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10651 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10652 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10653 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10654 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10655 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10656 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10657 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10658 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10659 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10660 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10661 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10662 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10663 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10664 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10665 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10666 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10667 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10668 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10669 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10670 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10671 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10672 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10673 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10674 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10675 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10676 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10677 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10678 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10679 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10680 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10681 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10682 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10683 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10684 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10685 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10686 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10687 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10688 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10689 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10690 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10691 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10692 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10693 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10694 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10695 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10696 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10697 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10698 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10699 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10700 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10701 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10702 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10703 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10704 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10705 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10706 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10707 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10708 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10709 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10710 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10711 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10712 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 10713 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11366 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11367 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11368 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11369 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11370 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11371 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11372 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11373 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11374 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11375 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11376 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11377 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11378 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11379 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11380 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11381 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11382 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11383 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11384 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11385 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11386 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11387 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11388 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11389 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11390 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11391 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11392 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11393 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11394 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11395 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11396 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11397 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11398 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11399 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11400 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11401 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11402 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11403 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11404 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11405 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11406 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11407 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11408 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11409 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11410 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11411 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11412 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11413 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11414 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11415 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11416 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11417 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11418 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11419 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11420 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11421 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11423 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11424 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11425 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11426 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11427 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11428 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11429 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11430 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11431 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11432 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11433 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11434 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11435 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11436 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11438 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11439 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11440 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11441 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11442 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11443 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11444 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11445 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11446 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11447 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11448 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11449 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11450 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11451 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11452 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11453 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11454 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11455 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11456 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11457 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11458 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11459 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11460 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11461 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11462 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11463 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11464 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11465 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11466 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11468 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11469 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11470 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11471 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11472 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11473 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11474 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11475 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11476 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11477 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11478 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11479 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11480 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11481 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11482 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11483 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11484 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11485 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11486 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11487 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11488 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11489 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11490 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11491 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11492 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11493 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11494 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11496 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11497 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11498 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11499 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11500 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11501 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11502 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11503 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11504 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11505 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11506 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11507 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11508 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11509 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11510 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11629 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11630 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11631 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11632 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11633 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11634 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11635 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11636 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11637 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11638 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11639 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11640 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11641 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11642 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11643 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11644 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11645 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11646 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11647 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11648 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11649 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11650 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11651 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11652 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11653 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11654 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11655 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11656 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11657 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11658 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11659 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11660 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11661 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11662 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11663 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11664 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11665 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11666 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11667 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11668 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11669 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11670 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11671 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11672 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11673 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11674 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11675 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11676 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11677 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11678 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11679 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11680 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11681 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11682 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11683 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11684 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11685 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11686 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11687 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11688 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11689 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11690 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11691 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11692 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11693 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11694 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11695 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11696 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11697 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11698 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11699 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11700 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11701 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11702 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11703 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11704 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11705 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11706 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11707 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11708 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11709 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11710 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11711 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11712 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11713 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11714 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11715 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11716 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11717 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11718 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11719 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11720 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11721 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11722 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11723 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11724 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11725 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11726 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11727 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11728 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11729 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 11730 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13775 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13776 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13777 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13778 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13779 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13780 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13781 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13782 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13783 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13784 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13785 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13786 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13787 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13788 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13789 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 13790 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 16140 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 16217 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 17827 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 17828 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 17956 Zea mays L. subsp. mays
CIMMYTMA 18412 Zea mays L. subsp. mays


CIMMYT Germplasm Policy (excerpts)

CIMMYT holds and manages its germplasm as an international public good and is committed to its widespread and facilitated diffusion and use to achieve the maximum possible access, scale, scope of impact, and sharing of benefits for the poor, especially maize and wheat farmers and consumers in developing countries. To safeguard its international public goods character, and by legal obligation with FAO and the Governing Body of the International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), CIMMYT germplasm for use in food and agriculture is transferred using the Standard Materials Transfer Agreement (SMTA) of the ITPGRFA or equivalent Material Transfer Agreements (MTAs) in the case of species that are not listed in the Annex 1 of the ITPGRFA.

Distributions to fulfill requests for repatriation of subsamples of germplasm collections to a country or community of origin, especially following natural or man-made catastrophes, are considered a high priority.

The CIMMYT germplasm research for development focus is on (i) conservation and the effective use of genetic diversity and (ii) the further development and deployment of CIMMYT germplasm for the benefit of improved and more sustainable food and nutrition security, poverty reduction, and environmental sustainability.

CIMMYT strives to make CIMMYT held germplasm, as well as the data and other outputs resulting from its germplasm research and development activities, openly available and accessible for research, breeding and training for food and agriculture, in accordance with the ITPGRFA, the CGIAR Intellectual Assets Principles, the CGIAR Open Access and Data Management Policy and CIMMYT's Intellectual Assets Policy. Germplasm availability is made public through the web, field days etc. and access is free of charge or at minimal cost. CIMMYT may apply additional conditions to the transfer of germplasm under development from its breeding and research programs in support of accelerated use, data sharing, and impact assessment.

CIMMYT acquires and distributes all seed samples in accordance with relevant international and national regulations, such as phytosanitary/quarantine laws, ITPGRFA or CBD, and national laws for genetic resources access, transgenic status, and other considerations. Germplasm imported, exported, or acquired from quarantined regions within the same country must pass through the applicable quarantine processes implemented by an accredited CIMMYT Seed Health Unit or the importing or exporting countries' dedicated authorities, as well as meeting all necessary regulatory requirements, before acceptance and use by CIMMYT for conservation, breeding, research, and/or dissemination to third parties.

CIMMYT makes no warranties, express or implied, regarding the quality, viability or purity (genetic or mechanical), safety of and/or use of CIMMYT-held germplasm including any warranty of merchantability, or fitness for a particular purpose, including without limitation, production, breeding, crossing, testing, commercialization, or non-infringement of third-party intellectual property.